cs banner
filmin precios
❤ festival 2020
2020/09/15 00:00:00
cs banner
❤ support
generalitat
filmoteca
Ayuntamiento de Barcelona
filmin
❤ partners
Catalunya Film Festivals
Munich
flux
Irl
❤ media
bea fiteni
Btv
TMB
susyq
bcnmes
❤ film festivals
Acadèmia del Cinema Català
jueu
moovy
cinedans
cerdanya